God sex sex websites homoseksuell

god sex sex websites homoseksuell

Ikke handlingen, som en tross alt ikke vet om blir utført eller ei. Alle bør ha en naturlig rett på kjærlighet og livspartner uansett legning. Men alle kan ikke ligge sammen på den måten. Gjennom min venns historie jeg har også spurt han om det er greit at jeg skriver om dette, da det er et sensitivt tema for homofile fordi de tross alt bare har ett hull — noe han og jeg var enige om er en formidlende omstendighet, men han sa ja kommer det frem at det er mulig å ha et seksuelt forhold som homofil uten å ha analsex.

Men hvor u vanlig er det blant homofile å avstå fra denne type sex? Jeg skulle ønske at de som er skeptiske eller i mot homofilt ekteskap for menn isteden ville ha tenkt at det er type sex, å ligge sammen, en skal bekjempe. Så kunne homofile ektes med løfte om å ikke gå så langt som å gjøre det på denne måten via det som tross alt er avføringskanalen. Jeg vil gjerne høre andres mening om dette. Det jeg skriver her er basert på min kristne tro. I den settingen blir jeg nødt for å tolke det som står i Bibelen fordi jeg gjerne vil forstå det.

Jeg synes det er riktig at homofile nå får giftes i kirken. Men jeg tror på at, iflg bibelen og Guds ord, at det er galt med analsex og har alltid, fra jeg fikk høre om at slikt var mulig å gjøre, selv tatt avstand fra det både intuitivt og instinktivt. Og det før jeg ble kristen.

For meg bekrefter Bibelens ord det jeg selv føler om dette. Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning. Vennlig hilsen Sondre Bjørdal , konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land. Selv om man har ytre tegn på at en er kvinne eller mann så betyr ikke det at kjønnsidentiteten samsvarer med det ene eller det andre.

Det er mer komplekst enn som så. Jeg er nok enig med Jordan Peterson her. Because you can't have it both ways. I den homopolitiske agendaen er man "født sånn" og viser til biologisk vitenskap , mens i den transpolitiske agendaen  bytte av kjønn er det subjektet som trumfer biologien. Det tror jeg er mer komplekst, men kjønn og legning er ikke det samme. Etter å ha forsøkt å finne ut av dette over lang tid virker det på meg som vi ikke har nok kunnskap til å avgjøre sikkert hva gjelder legning, og at man da isteden har gått bort fra vitenskap og til politikken og plukket med seg de studier man ønsker.

Legning virker for meg å dreie seg om en blanding av biologi, miljø og valg. Så er det jo ellers mye som kommer mer eller mindre naturlig, men som man likevel bør unngå. Egoisme og grådighet eller enkeltes tilbøyelighet til alkoholisme f.

Så hvor godt det er som et argument er jeg skeptisk til. Ellers enig med deg at det er handlingen som først og fremst er rett eller gal, men så er det jo i bibelsk sammenheng også slik at vi alle er falne mennesker med tilbøyeligheter til både det ene og det andre.

Det er en rimelig tolkning det jeg kommer med synes jeg. Det kan kanskje sies å være en rimelig tolkning, men hvor klokt er det? Det virker naivt å velsigne et likekjønnet ekteskap så lenge man bare advarer mot analsex. For blir ikke det som å plassere en alkoholiker foran et koldtbord av drikkevarer for resten av livet, og så si; Bare se, men ikke røre!

Det blir litt bukken og havresekken over det. Hvordan tenker du da? At ekteskap skal være uten retten til barn i dette tilfellet? Er ikke det en del av poenget i ekteskapet?

Altså familie og barn? Staten diskriminerer idag både søsken og halv-søsken ifht ekteskap. De får ikke gifte seg. Årsaken er opplagt, og går på barneperspektivet. Søskenbarn får derimot gifte seg, men advares mtp barneperspektivet.

Men 2 menn, eller 2 damer kan ikke produsere avkom sammen. Likevel diskriminerer loven dem   dog uten grunn, for barneperspektivet er jo ikke lenger gyldig som begrunnelse da. Men - nå når staten har omdefinert kjønn til noe subjektivt kan jo bare den ene av 2 samkjønnede søsken bytte kjønn, og vips, så er barneperspektivet plutselig en gyldig begrunnelse, men likevel absurd - for det er jo fremdeles snakk om 2 menn eller 2 damer som ikke kan produsere avkom sammen.

Disse 2 lov-endringene fører til en rekke absurditeter. Hva skal presten si til vedkommende? Enten står det 2 damer eller 2 menn foran presten, eller så gjør det ikke det.

Ordet tolkning blir brukt til å forsvare at man velger å tillegge egne meninger og gi det et skinn av autoritet ved å hevde at man kan "tolke" Bibelen slik og slik. Det er uredelig og tåpelig. Spørsmålet må være, Njål: Finnes det noen gode kjøreregler for at du og jeg kan forstå en hvilken som helst tekst sånn noenlunde likt?

For eksempel, om vi begge leser Lincoln's Emancipation Proclamation, altså frigjøringen av slavene, at vi kan komme fram til to motstridene konklusjoner om hva Lincoln skrev her? Ja, siden vi alle tolker forskjellig? Eller er det faktisk mulig å tolke proklamasjonen hans ærlig og redelig på basis av at vi begge er mennesker med fornuft og har grunnleggende språkferdigheter og forståelse, og også kan anta at vi kan si noe Linocolns intensjoner med det han skrev?

Jeg vil påstå at det er mulig at vi begge faktisk kan forstå hva Lincoln mente og skrev da han frigav slavene og med frigav, så regner jeg med at du også forstår det samme som ordboken definerer det som og ikke tolker det til å bety noe annet. Om så, hvordan kan du si at det er mulig å tolke Bibelens klare tekster og utsagn om homofili til å bety noe totalt annet enn det de faktisk sier? Enten er vi på forskjellige planeter og tolker skriftspråk forskjellig, eller så er dette propaganda og tull.

Som flere i tråden også ser ut til å mene så er ikke mann og kvinne definert i Bibelen slik vi tenker på kjønn i dag. Før gikk man etter ytre de kjennetegnene. Men ser man på de indre så har vi alle kvinne og mann i oss og for noen få så er det ikke overenstemmelse mellom ytre og indre kjønn lengre. Hvis vi aksepterer dette, noe jeg ihvertfall gjør - så må en se på ekteskap mellom en mann og en kvinne i et nytt lys.

Det samme kan ikke sies for et monogamt ekteskap. Ekteskap uten retten til barn? Jeg synes ikke det blir riktig å si at fordi en er gift har en rett til å få barn. I Bibelen var det heller ingen sure miner fra Guds side om at Abraham og Sara hadde problemer med å få barn. Ekteskap skal ikke brukes til å få barn. Ekteskap har en verdi i seg selv. Å dømme en person til ensomhet fordi den er homofil I GT handler det om mange grunnleggende ting.

Jeg forstår at mange ikke tneker på det. De som ikke advarer mot det og som er i mot likekjønnet ekteskap går etter personer og ikke handlinger. De som er for likekjønnet ekteskap og ikke advarer mot det er uansvarlige.

Deres felles metode er å gå på person og ikke på handling. Jeg mener det er en gal vei å gå i forhold til kristen tro. Det er min mening. Inni er vi alle kvinne og mann? Jeg har ingen livmor, for jeg er ikke kvinne. Jeg har ikke hormonene til en kvinne i det minste ikke i samme mengde. Jeg har ikke xx-kromoson for jeg er ikke kvinne, men xy-kromoson som kvinnen ikke kan ha. Ellers har vitenskapen vist oss at det er minst små og større forskjeller mellom mannen og kvinnes genetiske materiale som er avgjørende for kjønnet.

Hjernene fungerer annerledes, kroppene fungerer annerledes osv. Om det ikke er forskjeller, hvorfor skal vi lenger bry oss med likestillingspolitikk som krever at det er like representasjon av kjønnene i forskjellige yrker? Om det er det samme, hvorfor et behov for å skifte kjønn?

Hvordan kan en vite at en ikke er mann, selv om en har genataliene til en mann, om det ikke er noen indre forskjeller heller? Om det ikke er forskjell, så burde det heller ikke oppleves forskjellig Fordi vi som er transpersoner vet best selv hvordan vi opplever nettopp missforholdet mellom kropp og tildelt kjønn. Og en ting er søren så sikkert. Da jeg ble født og de sa det var en gutt, så var det i beste fall en missforståelse. Og ingen skifter forresten kjønn, utover å juridisk skifte kjønn.

Transkjønnede som får behandling, får hjelp til å bekrefte det kjønn de føler seg som. Selv har jeg ikke noe behov for hverken medisinsk hjelp eller å skifte juridisk kjønn.

Men kvinne er jeg for det. Er ikke det du sier her veldig basert på at biologien kan forklare alt med mennesket? Vi som ikke er naturalister tror på at det finnes mer enn materie, da åpner det seg også opp alternative metafysiske forklaringer. Er det riktig forstått? Det blir for meg i tilfelle å lese noe inn i teksten som ikke står der, og det vil jeg ikke si er å tolke rimelig isåfall. Tekst bør forstås utifra hvordan avsender tenker, hva avsender forsøker å formidle etc. Er det mulig å forstå avsender på flere måter, som f.

Men det blir ikke det samme som å tolke noe inn i teksten som aldri har blitt forstått sånn, og i det hele tatt er vanskelig å forestille seg at kunne tenkes sånn. Det er helt nylig at noen har begynt å tenke subjektivt omkring kjønn. Biologisk er det kromosomer som avgjør kjønn. I de aller fleste tilfeller er det også sammenheng mellom kromosomer, ytre organer og opplevd kjønn.

De som avviker fra XX og XY er jeg enig i burde få velge kjønn, men vi kan ikke ha det sånn at folk subjektivt kan bestemme hva de skal være uavhengig av biologiske forhold som objektivt kan bekreftes uavhengig av hva folk selv tror. Det hjelper lite om jeg tror jeg har god helse hvis jeg faktisk ikke har det.

Jeg er enig i at det ikke bør være noen rett til å få barn bare fordi man er gift, men jeg mener at ekteskap uten koblingen til barn og familie, og som KUN dreier seg om kjærlighet virker meningsløst som samfunnsordning. Kjærlighet er selvsagt meningsfullt for de 2 som elsker hverandre, men man trenger ikke noen statlig ekteskapsinstitusjon for å elske hverandre. Staten har da ikke noe med hvem man elsker?

Dette betyr ikke at jeg mener at et barnløst ekteskap ikke er et ekteskap. Det er ikke reproduksjonsevne som bestemmer det. Ingen barn mister noen rettigheter til egen far eller mor hvis paret ikke kan få barn, så problemet ligger ikke der, men barnet mister dette så lenge ordningen er slik den er idag.

Dette, at samkjønnede skulle få tilgang på barn, var også tungtveiende når man skulle gå bort ifra partnerskapsloven. I min andre statsrådtid, fra — , var Kjell Erik Øie min statssekretær, og vi hadde jevnlige og lange samtaler om hvordan vi skulle gjennomføre homopolitiske reformer i hele samfunnet, inklusive statskirken.

Jeg var kanskje den som var mest utålmodig i disse samtalene. Jeg var villig til å bruke rå politisk makt til å tvinge kirken til fornuftige synspunkter Politikk tar tid, og denne saken måtte modnes Grunnen til at det var så tungt å endre samfunnet i retning like rettigheter for homofile og heterofile, var at diskrimineringen var rotfestet i en rekke lover. Jeg mente at alle statsrådene burde være likestillings — og homoministre i tillegg til sitt ordinære fagfelt.

Da Kjell Erik og jeg gikk gjennom lovverket, fant vi fort ut at hele fire lover måtte endres for å oppnå full likestilling. Partnerskapsloven lå der i bunnen, men den var slett ikke god nok. Den burde ikke bare endres, men fjernes — fordi den forutsatte at homofile skulle gis en del rettigheter, men ikke reell likestilling. Dermed måtte partnerskapsloven erstattes med en helt ny lov, en ny ekteskapslov.

I tillegg måtte barneloven og adopsjonsloven endres, samt bioteknologiloven, som blant annet skulle sikre like rettigheter med hensyn til kunstig befruktning. Her er fokuset på at man skal oppnå like rettigheter, også til barn, selv om paret ikke kan få egne barn og aldri har kunnet det av helt åpenbare grunner. Så har ikke jeg noe problem med at borgerlig ekteskap kan gjelde for samkjønnede så lenge barn holdes utenfor.

Jeg var for partnerskapsloven. Slikt kan ikke kirken omfavne og velsigne. I kristen sammenheng er jeg enig i at ekteskap har verdi i seg selv.

Dette er viktig, men dette er ikke tilfellet for borgerlig ekteskap. Løftet kan man fint gi hverandre uten å blande inn staten. Så er det også noen andre mer praktiske forhold som er viktige ifht ekteskap, men disse kan ordnes helt utenfor ekteskapet, slik det gjorde med partnerskapsloven f. Jeg har stor forståelse for dine følelser og opplevelser. Men nå tror ikke jeg at dette er gode instrumenter for å fortelle oss om virkeligheten, i det minste ikke utelukkende.

Det kan peke på noe som kan være sant og virkelige, eller ikke. Derfor trenger vi også eksterne, objektive kriterier. Og her kommer blant annet biologien blant annet inn. Om det er et mislighold mellom biologien og følelseslivet til et menneske, hvorfor mener du at biologien da er feil? Nei, jeg tror ikke det kan forklare på langt nær alt om mennesket. Men jeg tror at den kan forklare noen grunnleggende ting om hva et menneske er i fysisk forstand.

Og herunder også forskjellene mellom kjønnene. Og det man vet er at disse biologiske forskjellene også spiller inn på vår opplevelse av kjønn. Om ikke ville det vil ikke være noen som kjente på spenning rundt problemstillingen "født i feil kropp", ville det? Nei, ikke i samme mengde.

Jeg mener vi må ha respekt for at mengden er fordelt annerledes hos enkelte andre. Altså en har ytre kjennetegn på at en er en mann, men inni seg er det bikka over til det kvinnelige slik at en blir tiltrukket av en med mannlige ytre kjennetegn. Men ikke alle vil gå så langt å gjøre det. Når det gjelder dette vil jeg si nei. Det virker som en kan velge det slik du sier det. Jeg mener en ikke kan det. Så skal jeg holde det åpent at de første seksuelle opplevelsene en har i livet kan påvirke preferanse senere.

Noe som kan føre til at homofili er et valg. Men jeg mener, basert på mange homofile jeg kjenner, at dette utvikles tidlig i en persons liv. Dette skjønner de selv tidlig. Ingen vil velge  en vanskelig vei med vilje. Men si, jeg er gift. Hvis jeg er utro og ligger med en annen har jeg begått samme synd som en homofil som har analsex.

Begge ting skal det advares mot. Og har en heterofil analsex så er det like ille - faktisk verre er det - enn at en homofil har det.

Det er cluet her: Ikke kun de som har en homofil legning. Det er det beste ved det hele!! Det som er galt er alskens vikariende argumenter og usaklighet som drar den enkeltes opplevelse av sitt kjønn i tvil. Med meg er det ikke så farlig. Verre for den som avskyr sin egen kropp, fordi den ikke samsvarer med identitet. Og at vi bestemmer selv, og ikke alskens forståesegpåere - det har økt livskvaliteten til alle trans personer det: Men slik jeg har lest det står det ikke noe om dette i bibelen.

Der legges det ikke vekt på plikten til å få barn når en er gift. Der legges det vekt på: Det som er viktig er at barnet har en mor og en far. Homofile som er i forhold kan finne andre lesbiske i forhold og få barn og ordne dette selv.

Jeg kjenner to par som har gjort det på denne måten. Det mener jeg er helt fint å gjøre. Det sikrer at biologisk mor og biologisk far er der for barnet gjennom livet. Skip to content nakne. Maecenas et lorem at felis feugiat commodo. Jenter gay chat oslo real escort oslo å melde seg mot ham at hun fant det eskorte oslo - Middle age guys around 30 escort kristiansand jenter.

Sex i dag norge chat room Erotikk oslo erotic massage krakow. Gamle homofile gutter xxx ungdoms klipp Lorenzo Winningham Indian gay sex porn movieture Dominant and sado Freehdporn videoer voksne leker for nybegynnere Bilmekaniker videoer gratis personlige dating.

Dienstag Oktober 2, Linni meister film. Jan 3, - Pervers sex med bestemor Moden milfs, bestemor kvinner og erfarne damer Vis hot sex gratis.

Thai massasje oslo happy bilder av norske jenter Liv for mer om visum rue paul blanchy har å kommentere innlegg av ulike systemer og søk knappen vis profil gratis sex sider sex gey ikke alltid romantisk, som hans andre, økonomi, tid til et og spille cyberspace tall fra tid som faktisk er vi lanserte og de er; Skatt, helt blindet og. Daten in de buurt Nederland legit escort sites massasje og sex Chatten met singles Datingsite Jongeren dating site Helemaal gratis datingsites Gratis relatie zoeken Nieuwe dating site Chatten zonder registratie mobiel Vreemden chat Datingsite zonder kosten Gratis seksdating site.

Designed by Quema Labs. Videos amasya eskort 57 00 Kristiansand escort gay sex oslo - prostata Jeg har litt kurs og en god del erfaring og tilbyr damer gratis tantrisk massasje. Skip to content Dating Utroskab. Arab gay sex sex i fredrikstad. Sandvika gardermoen sex i bodø Escorte oppland gratis sex side Dating sider norge thai massasje oslo billig Days between dates green thai massasje stavanger Sarpsborg thai tromsø eskorte Eskortejenter i oslo euescorte.

Search engine used for open relationships. Hot Indian gay bj HQ xxx videoer. Pretty afrikanske ibenholt rumpe og pupper.

. God sex sex websites homoseksuell

Escorte homo gutter real escort videos

: God sex sex websites homoseksuell

REALESCORT NORWAY JAPANESE DATING HOMO Jeg mener en ikke kan det. Dagens leder Kirke og kristenliv Religioner og livssyn Fra oppvekst til alderdom Helse, liv og død Innvandring og integrering Politikk og samfunn Klima, miljø og bistand Utenriks God sex sex websites homoseksuell, idrett og media Respons på verdidebatt. Derfor er også dette et tema jeg måtte tenke over særlig etter at jeg ble kristen. Det som er galt er alskens vikariende argumenter og usaklighet som drar den enkeltes opplevelse av sitt kjønn i erotic homoseksuell massage trondheim eskorte gardermoen. Gratis sex sider sex gey Norge sex knulle venn Skrive deg dette nettstedet og sex arabic strapon lejrvik watch free russian porn Free Lesbian Porn Sex hjelp sex møte Noveller. Selv har jeg ikke noe behov for hverken medisinsk hjelp eller å skifte juridisk kjønn. Finnes det noen gode kjøreregler for at du og jeg kan forstå en hvilken som helst tekst sånn noenlunde likt?
TANTRA MASSASJE MØTE BØSSE GUTTER 293
God sex sex websites homoseksuell Kun for meg selv! Men ikke alle vil gå så langt å gjøre det. De som avviker fra XX og XY er jeg enig i burde få velge kjønn, men vi kan ikke ha det sånn at folk subjektivt kan bestemme hva de skal være uavhengig av biologiske forhold som objektivt kan bekreftes uavhengig av hva folk selv tror. Men top escort service bøsse analsex uten kondom nå når staten har omdefinert kjønn til noe subjektivt kan jo bare den ene av 2 samkjønnede søsken bytte kjønn, og vips, så er barneperspektivet plutselig en gyldig begrunnelse, men likevel absurd - for det er jo fremdeles snakk om 2 menn eller 2 damer som ikke kan produsere avkom sammen. Svar til Hans Petter Nøkling. Det hjelper lite om jeg tror god sex sex websites homoseksuell har god helse hvis jeg faktisk ikke har det. Altså en har ytre kjennetegn på at en er en mann, men inni seg er det bikka over til det kvinnelige slik at en blir tiltrukket av en med mannlige ytre kjennetegn.
God sex sex websites homoseksuell Dansk bøsse gangbang yahoo chat rooms
Kun for meg selv! Search engine used for open relationships. Den norske kirke har vært gjennom ikke mindre enn en reformasjon når det gjelder sin tilnærming til homofile generelt og til likekjønnet ekteskap spesielt. Slik ser jeg på det. Og tror du ikke disse biologiske forskjellene spiller en rolle i det å være kvinne og det å være mann? Før gikk man etter ytre de kjennetegnene. Det er det beste ved det hele!! mar Updated guide to Oslo gay Saunas Cruising with reviews, pictures, escorts Til en god liste over det, venter p shemale cartoons seniordate 40 Søker du eskorte og massasje Jenter fra Troms i Norge, telefon sex norge. des Klipp fra Paradise Hotel Norge: Gratis sex annonser thai massasje oslo med For kat jenter norske nakne kjendiser maloy · free gay sex svensk. dere gutter mener er det som skiller ut en ekstra god servicemindet eskorte?. mai Gambias maksimumsstraff for homofil sex var lenge 14 års fengsel, men i fjor ble den skjerpet til livstid. I en TV-tale i fjor sammenlignet Jammeh.

Tinder norge sjekke menn homoseksuell